درباره ما

فعالیت دابا از سال 1384 و با تکیه بر دانش تخصصی و فنی سیستم و بر بستری از خلاقیت و کار تیمی همراه با پویایی و انرژی جوانان متخصص شروع شد. در ابتدای فعالیت دابا، تمرکز عمده بر ارائه ی خدمات شبکه و زیر ساخت سیستم بود.

در سال 1392، دوره ی جدید ی در فعالیت های دابا شروع شد. دوره ای که مشخصه ی بارز آن، پاسخگویی به نیاز مشتریان در تمامی جنبه های دنیای مجازی، از شبکه و سیستم ،تا اجرای تمامی نرم افزارهای تحت وب و تبلیغات است.

ما همواره به این اعتقاد هستیم که مشتریان و بازار ثابت نیستند. آن ها همیشه در حال رشد و انجام تغییرات برای زندگی بهتر می باشند. از این رو همواره این شرکت تلاش نموده است تا در راستای تحقق و بر آورد تمامی خواسته های پیش روی مشتریان خود پیشاپیش قدم گذارد.

امروز دابا ، با پشت سر گذاشتن سالها تجربه ی بدیع و با به کارگیری استانداردهای جهانی در عرصه ی سیستم و نرم افزارهای ایران ، همواره تلاش نموه است تا به جایگاهی متمایز در عرضه ی سیستم و نرم افزارهای ایران دست یابد.

فلسفه

دابا در لغت به معنای زند و پازند زرسرخ و طلا گویند.
زند و پازند به معنای عظیم و بزرگ است و از فرهنگ رشیدی مترادف با زنده.
طلا نیز در رم باستان و میان یونانیان به هر آنچه با ارزش باشد می گفته اند از جمله ثروت و دانش.
دابا اندوخته و گنجینه ای است از دانشی عظیم در زمینه دنیای مجازی در راستای تحقق آینده ه­ای روشن.

تیم

دابا تلاش نموده است تا با بهره بری از دانش متخصصین خود و ایده های خلاقانه و جوان خویش و همچنین بهره ­بری مناسب از تجربه مدیران خود در بخش های سیستم، نرم افزار و تبلیغات همراهی امن و مطمئن برای مشتریان خود باشد.