...

محصولات در دابا به دو دسته تقسیم می شوند. محصولات نرم افزاری و محصولات سیستمی. در حال حاضر محصولات نرم افزاری دابا نت بند و شایا می باشند.

این محصولات باعث یکپارچگی، افزایش کارایی سازمان، امنیت اطلاعات و مدیریت بهتر منابع و هزینه ها می شود. نت بند برای مدیریت یکپارچه منابع اینترنت و شبکه به کار می رود. ERP یک نرم افزار مدیریت کسب و کار است که از آن برای جمع آوری، ذخیره و مدیریت فعالیت های تجاری استفاده می شود.شایا یک ERP است که جهت مدیریت اطلاعات کالا و انبار و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی میان انبار و بخش های تولید و خرید و فروش به وجود آمده است. تولید محصولات نرم افزاری در دابا، به دنبال ایده های نو و متناسب با استاندارد های جهانی بوده است تا با ایجاد بستری امن راه رسیدن مشتریان به اهدافشان را هموارتر کنیم. دابا با بهره گیری از تجربه مدیران خود و دانش متخصصین، تلاش نموده است تا در عرصه های داخلی و بین المللی گام بردارد.